Lucrare de Atestat

Lucrare de Atestat

Autorul: ANONIM
Titlul: „SFÂNTUL M., HARALAMBIE”
Dimensiunile: 61,5/59,5 x 112 x 3,5 cm
Tehnica: TEMPERA GRASĂ, SUPORT DE LEMN
Materialul: LEMN DE NUC
Provenienţa: BISERICA CU HRAMUL „SF. M.HARALAMBIE” DIN  SATUL MALAMUC COMUNA GHERGHIŢA

SCURT ISTORIC
Icoana împărătească „Sf. Haralambie” – icoană de hram – aparţine bisericii din satul Malamuc, comuna Gherghiţa, jud. Prahova. Conform compoziţiei desenului, cromaticii, pictura se încadrează stilistic în Ţara Românească, sf. sec. XVIII. În ceea ce priveşte arta, icoanele realizate în jumătatea a doua a sec. XVIII, acestea se caracterizează încă prin vechea tendinţă spre echilibru, chiar dacă ea suferă o influenţă a stilului baroc, în utilizarea ornamentelor şi a auzului, a inciziilor decorative. Se accentuează pe măsura trecerii deceniilor manierismul, dar în acelaşi timp pătrunde masiv şi spiritul artei populare care va face să dispară atenţia acordată preciozităţii şi valoraţiei culorii, aducând o pată de pitoresc şi chiar naivitate în conceperea şi realizarea compoziţiei.   

  În realizarea acestei icoane s-a respectat canonul bisericii ortodoxe în ceea ce priveşte reprezentarea iconografică a sf. Haralambie. În icoană, Sfântul este îmbrăcat în haine arhiereşti. Fiind episcop într-un oraş din Asia Mică, culorile veşmintelor sunt identice cu cele ale lui Iisus Hristos – roşu, albastru şi auriu, dar dispuse invers.
       Stiharul  albastru  – simbolizează cerul şi divinitatea. Felonul roşu – simbolizează umanul, voind să arate că este supus chinurilor pe care le suportă, şi darurile lui Dumnezeu pentru credinţa sa nemărginită. În dreapta Sfântului, jos, o grădină ce reprezintă visul fetei împăratului Sever-Galini, grădina edenului, Raiul. Tolba cu săgeţi, aflate în dreapta jos, reprezintă săgeţile trase de împăratul Sever spre Dumnezeu. În partea stângă a Sfântului, jos, este zugrăvit îngerul morţii, cu coasa într-o mână, iar în alta cu secera, pentru a lua vieţile oamenilor. Moartea este ciuma care bântuia Asia la acea vreme, iar rugăciunea Sf. Haralambie a biruit moartea şi ciuma.