Restaurare Sergiuart

 


 

Atelierul meu oferă servicii de restaurare și conservare a lucrărilor de artă, precum și a pieselor de mic mobilier. Aceste servicii se adresează nu doar persoanelor care au în posesia lor o lucrare de artă, ci și galeriilor de artă și antichități, colecționarilor, muzeelor, caselor de licitații, companiilor de asigurări, locașelor de cult, etc.

De cele mai multe ori , obiectele de artă sunt fragile și sensibile prin natura lor. Evoluția degradărilor este determinată pe de o parte de structura și compoziția lor, pe de altă parte, de natura factorilor fizico-chimici , biologici ai mediului ambiant, declanșând un lanț de procese, care produc treptat efecte ce modifică proprietățile obiectului. Deasemenea, procesul de deteriorare poate fi accelerat și de către materiale instabile, incompatibile, utilizate în crearea unui obiect de artă, manipulare necorespunzătoare și chiar intervenții neprofesionale în tratamente de conservare și restaurare.

În atelierul meu, restaurarea obiectelor de artă se începe prima dată cu un studiu detaliat a obiectului deteriorat, pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat cu el și apoi se acționează cu multă precizie și îndemânare păstrând în tocmai originalul. Datorită materialelor adecvate și de înaltă calitate, tehnicilor complexe folosite, calității serviciilor prestate dar și datorită experienței în domeniu, Vă garantez că ceea ce va ieși din mâinile mele, va mulțumi până și cel mai exigent client, iar rezultatul va fi unul autentic, cât mai apropiat de original.

Responsabilitatea, tehnicitatea, etica profesională și pasiunea ma caracterizează – restaurator atestat de Ministerul Culturii și Cultelor – specialist în domeniu.
Restaurarea în sine, o dată cu trecerea timpului, s-a transformat în artă datorită complexității acestui domeniu, iar eu Va pot dovedi acest lucru, prin lucrări de restaurare pe care le-am realizat cu echipa mea și le realizez și în prezent.

Tipurile de restaurare prestate sunt:
Restaurare pictură ( tempera, ulei, tehnici mixte):
– Pe suport de lemn/pânză/metal
– Restaurare rame
– Restaurare sculptură policromă
– Diverse obiecte vechi
– Restaurare mic mobilier

Atelierul meu vă pune la dispoziție următoarele operațiuni de restaurare – conservare (pânză, ramă):
– Consolidarea
– Îdepărtarea intervențiilor anterioare pe straturi, repictări
– Îndepărtarea murdăriilor chiturilor și completărilor anterioare
– Refacerea modelelor distruse a ramei prin turnarea de noi forme, creare de mulaje
– Modificarea dimensiunii ramei
– Tratamente împotriva cariilor
– Curățirea foiței de aur
– Aplicarea foiței de aur/argint
– Completări
– Consolidarea straturilor și suporturilor
– Dublarea pânzei ( totale sau margine), aplicarea de petice
– Chituiri
– Integrare cromatică( toate tehnicile)
– Îndepărtarea verniurilor
– Curățiri superficiale și de profunzime
– Consolidarea suportului
– Radiografii, înterpretări RX și UV

 

Restaurarea lucrării de arta cu sau fără ramă poate să necesite una sau mai multe din aceste operațiuni, depinde de nivelul de deteriorare a lucrării aduse la restaurat. Proprietrului i se aduce la cunoștință operațiunile de restaurare necesare și dacă e cazul în comun acord hotărăsc ce oparațiuni urmează a fi efectuate, ținând cont de dorința și posibilitatea fiecărui client.